top of page

מדיניות האיכות

מסמך 5.2.1  גרסא 01 עדכון 11/19  - מדיניות האיכות

 

 1. .אסטרטגית הצמיחה של צ'פרק טכנולוגיות היא גידול בקבלת פרויקטים FTK השתלבות בפרויקטים הקשורים בתעשיית הביטחון, הרובוטיקה והחלל תוך איתור לקוחות פוטנציאליים. אספקת מוצרים באיכות בלתי  מתפשרת תוך יצירת ערך ללקוח ולרווחת העובדים, הספקים והבעלים. בנוסף, שאיפה להגדיל את היצע הטכנולוגיות הישימות בדגש על טכנולוגיות חכמות ואוטומציה.

 2. הנהלת צ'פרק החליטה על הפעלת מערכת ניהול איכות המבוססת על התקן האיכות לתעופה AS9100D ותקן 2015:ISO9000 תוך שילוב ומעורבות
  הנהלה ועובדים ויישום האיכות כדרך חיים בחברה. 

 3. המדיניות תואמת למטרות וההקשר הארגוני ותומכת ביעדיו האסטרטגיים. מתוך מדיניות האיכות יגזרו יעדי האיכות של הארגון.

 4. מדיניות זו תכלול את העקרונות הבאים:

  1. הכרה והבנה של צרכי הלקוחות, תוך מיקוד בשביעות רצון הלקוח

  2. ייצור והרכבת מוצרים איכותיים העונים לדרישות הלקוח

  3. שאיפה לשיפור מתמיד ברמת איכות המוצרים, בתהליכים ובשירות

  4. החדרת איכות ומצוינות לכלל התהליכים והמוצרים

  5. מנהיגות ומעורבות הנהלה ושיתוף העובדים במערכות האיכות.

  6. מתן הדרכה ואמצעים נאותים לעובדים לביצוע נאות של עבודתם

  7. הדגשת המקצוענות וטיפוח המצוינות

  8. פיתוח תרבות איכות, יעילות ותחרות בונה

  9. בטיחות וגהות בעבודה ושמירה על איכות הסביבה

  10. דוגמה אישית

 5. ההנהלה תפעל בהתמדה ליישם את מדיניות האיכות בכל דרגי הארגון.

bottom of page